אנו רוכשים מכם ספרים ישנים, מסמכים, צילומים ופריטי נייר נוספים.
איננו קונים ספרי קריאה או ספרי ילדים שהודפסו בשנים האחרונות. אנו משלמים מחירים גבוהים.

מעוניינים למכור ספרים?
ניתן ליצור עמנו קשר בשעות הבוקר
13:30 - 9:00
בטלפון: 5605461 - 03
או בעזרת שליחת פניה אלינו דרך עמוד זה.
עדיף לפנות דרך עמוד זה ואנו נפנה אליך תוך 48 שעות.


פנייה זו היא לצורך בירור מחיר בלבד ואין בה התחייבות כלשהי

מספר משוער של ספרים למכירה:      
ספרים משנות:    
שפות הספרים
העיר בה נמצאים הספרים:
* שם מלא:  
* טלפון:  
* דואר אלקטרוני:    
הערות:


קונים ספרים משומשים קונה ספרים קניית ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il


 אנו קונים מכם ספרים - קניית ספרים משומשים - קונים ספרים משומשים - קניית ספר -  רובינזון ספרים   -   ספרים  -   ספרים ישנים  - ספרים משומשים
ספרים עתיקים - ספרים נדירים - קניית ספרים - משומשים ישנים -  second hand  -  Old books   -    חנות ספרים   -   אינדקס ספרים


ספרים נבחרים:

ספר מערכה ודרוש - איגר,עקיבא מגילה ופסח קונים ספרים קובץ עינייני מגילה ופסח עריכה מוארת של דרשות רע"א למועדים עם ליקוטים מכתביו
קבץ על יד יב - זוסמן,יעקב ואחרים דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה סדרה חדשה קניית ספרים משומשים יב)כב(
כל כתביו... - גרינברג,אורי צבי כרך ט:שירים חלק תשיעי קונים ספרים העגול:מן החכליל ומן הכחל. זהו העצב,זהו הנס,זהו הנגה מתוך קונים ספרים העגול. מנופים רחוקי מהות. משא ונבל
תקשורת מורים הורים על סף שנת 2000 - אבני,דלית מודל להנחיית קבוצות. קניית ספרים משומשים הדרכה למורה, למחנך ולמנחה.
תרבות ארגונית במפעלי התעשייה הקיבוצית - פלגי,מיכל תדפיס מתוך: תרבות הניהול בישראל פרסום מ קונים ספרים 531
סקר משוב על המחלקה לכלכלה בקיבוץ הארצי - זמיר,דני )משוב של בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוצים, לשירותי המחלקה הכלכלית(. פרסום מ קניית ספרים משומשים 138 כולל לוחות, דיאגרמות וציורים.
ספר חק לישראל זהר - אשלג,שמחה אברהם (ע) עם פירוש הסולם. קטעי הזהר שב קונים ספרים חק לישראל מלווים בפירוש הסולם של יהודא ליב אשלג
מעבור הארץ - רמר,אברהם ספר יהושע עיונים בפרקי ה קניית ספרים משומשים בהשראת תורת הרב קוק
על החיים ועל המוות - להד,מולי. אילון,עפרה מפגש עם המוות באמצעות הסיפור והמטפורה פתוח משאבי התמודדות במצבי לחץ לילדים ונוער באמצעות ביבליותרפיה. קונים ספרים שלישי בסדרה על התמודדות.
שלמות פגומה - הופמן,יאיר ספר איוב ורקעו ההיבטים הספרותיים, התיאולוגיים והלשוניים של קניית ספרים משומשים איוב ומקומו בספרות המקרא. ספריית האנציקלופדיה המקראית יב
עדה ולשון יח - ראה קונים ספרים דברים בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
מוסדות התרבות והאמנות בישראל - שחורי,עידעת(ע). ארכיונים,סינמטקים,בתי קניית ספרים משומשים ומכללות לאמנות,מוזיאונים,ארגוני מוסיקה ומחול,פסטיבלים,כנסים,פרסים ותחרויות
ספר מחשבת החינוך - שיקוצקי,חיים אייזיק (ע) לקט קטעי מוסר ומחשבה מ קונים ספרים החינוך
אור מופלא - פראצ'ט,טרי מדע בדיוני.ה קניית ספרים משומשים השני בסדרת עולם הדיסק מאנגלית: נורית שרעבי
ספר טורי אבן - אריה לייב (ה"שאגת אריה)" על מסכת ראש השנה הדפסה חדשה ומוערת עם קונטרס ביאורי אחרונים ל קונים ספרים
בית הספר וקהילותיו - שפירא,רנה. שביט,רונה (ע) קבץ מאמרים על יחסי הגומלין בין בית ה קניית ספרים משומשים לקהילה. סדרת חנוך וחברה
תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה - ליסק,משה (ע) תקופת המנדט הבריטי ב חלק שני. קונים ספרים שלישי בסדרה תולדות היישוב,עליה,הפוליטיקה הפנימית והתפלגותה.
חיי נביא - מוקדי,עמוס טרילוגיה קניית ספרים משומשים ראשון: צמא. קניית ספרים משומשים שני: המשכיל. קניית ספרים משומשים שלישי: השאגה על חיי עמוס הנביא.
אחרי הצלצול - גלבוע,אליעזר מדריך אנציקלופדי ליסודות החנוך. פרוש מונחים, מושגים וארועים. סדרת: חיים בכפיפה אחת - רב קונים ספרים למצבים במשפחה
ספר של תקווה - צימרמן,ביל מחשבות לדבוק בהן כשהחיים מזמנים לך צרות ] קווי חיים - קניית ספרים משומשים של תקווה [ מתורגם ע"י: מיכל ריקרדו
עיונים במינהל ובארגון החינוך 20 - קרמר חיון,ליה (ע) חוברת מס. 20. תהליכי קבלת החלטות בצוות מנהל, מעורבות ההורים בבחירת בית קונים ספרים היועץ הארגוני ומקומו ועוד.
האלון ההוא - דמבינסקי,יהודה (יורק) שם, כאן, ואבא... קניית ספרים משומשים השואה הפרטי של יהודה )יורק( דמבינסקי
דיוקן וקתדרה - בלאט,אברהם במחיצתם של אנשי הגות ומדע קונים ספרים ב'. פרטים ביוגרפיים, ודברים על עבודתם.
אישים ומאורעות בתולדות ישראל - ארליך,ישראל קניית ספרים משומשים שלישי בסדרה. קבץ מאמרים על מנהיגים, אישים, משיחי שקר ועלילות דם.
תעודה ט' - ראה מחקרים בלשון העברית קונים ספרים זכרון לאליעזר רובינשטיין
חמישה חומשי תורה לפי נוסח שומרון - טל,אברהם (מתקין) התקין מן כתב היד מס' 6 )C( שבבית הכנסת השומרוני בשכם מקורות ומחקרים בלשון העברית ובתחומים הסמוכים לה, קניית ספרים משומשים שמיני.
ספר דרך אמונה - בהגרי"י,שי"ח והוא פירוש וביאור על ספר משנה תורה )לרמב"ם( קונים ספרים זרעים. בשלושה כרכים מהד' רביעית
מנחת פיתים על שו"ע אורח חיים . אריק,ר' מאיר. - בוכנר,חיים מהדורא תנינא. אברהם דוד מבוטשאטש קניית ספרים משומשים אור חדש. //אורחות חיים. בוכנר ר' חיים. 4 ספרים כרוכים ביחד
מלחמת הנמלים - קישון,אפרים 21 ספורים נורא מצחיקים מתוך קונים ספרים משפחתי וספרים אחרים, לילדים שנשארו צעירים בנפשם.
הרקולס ושבעת הננסים - קישון,אפרים 11 ספורים נורא מצחיקים מתוך קניית ספרים משומשים משפחתי וספרים אחרים, לילדים שנשארו צעירים בנפשם.
תולדות ההתיישבות בראי האתר - ברבוט,תמר הצעות לסיורים למודיים באתרים הסטוריים ובמוזיאונים בהתאם לתכנית הלמודים. למורה בבית ה קונים ספרים היסודי ובחטיבת הביניים
מאולם הקונצרטים - ברודסקי,עדה (ע) יצירות תזמורתיות וקאמריות מבטהובן עד שוסטאקוביץ'. קניית ספרים משומשים שני בסדרת מלים לצלילים
פירוש על ספר במדבר ג - ליכט,יעקב ]כ"ב-ל"ו[ קונים ספרים שלישי
הגטו האחרון - אונגר,מיכל(ע). החיים בגטו לודז' 1944-1940 בטקסט וצלומים--פורמט אלבומי קניית ספרים משומשים המלווה תערוכה בנושא
פרקי חיים ותמורות - רוזן,אברהם זכרונות וסיפורים פרקים אוטוביוגרפיים וספורים קצרים של אברהם רוזן )רוזנצוויג( משורר,מ קונים ספרים ומתרגם נידח ) 1974-1889 (
סידורו של שבת - חיים מצ'רנוביץ מהדורה מנוקדת ומושלמת, בתוספת אלפי מראי מקום, תרגום הזהר וחלוקת ה קניית ספרים משומשים לשבתות השנה... עם פניני חיים, אסופה מפירושי המחבר על התנ"ך, וקונטרס המפתחות.
חידושי הראשונים על מסכת סוכה - כהן,יקותיאל א(ספר הלולב הגדול/ראב"ד/ ב(ספר הלולב הגדול/רמב"ן ג( קונים ספרים הלולב/ר' מנחם המאירי/ עם פירוש "הדרת ראשונים"
ספר מבית אבא - הררי,שמשון כרכים א-ב: שיחות מוסר ממשגיח ישיבת פוניביז ר' אבא גרוסברד כרכים ג-ד: פירוש על קניית ספרים משומשים הישר
אביב בתל אביב - סתו,שרה (ע) ארכיטקטורה בעיר במלאת 85 להווסדה אדריכלים ועבודותיהם. קונים ספרים צלומי אדריכלות ופרטים על היוצרים
גלעד יד - מלצר,עמנואל. אנגל,דוד(ע) מאסף לתולדות יהדות פולין, כרך י"ד פרסומי המכון לחקר התפוצות, קניית ספרים משומשים 106. כולל מאמרים באנגלית
הגשר - כספי,פנינה קיטעי יומן, סיפורים )ב(, מחזות קבץ המשך ל קונים ספרים "נשים" המכיל ספורים
אונגוואר - שפיגל,יהודה קניית ספרים משומשים זכרון לקהילת אונגוואר אוז'הורוד מזרח הונגריה
הוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם - דייוויס,משה המרכז הבין ארצי בירושלים התפתחותו ופעילותו של המרכז ב 15 השנים האחרונות, מהדורה מקוצרת של קונים ספרים שהופיע לראשונה באנגלית. מתורגם ע"י:יוסף ונקרט
בבא סאלי חיים ומופתים - מייזליש,שאול מנפלאותיו.פורמט אלבומי המ קניית ספרים משומשים על חייו,ניסיו,קבלה ומשיחיות ושאר מרעין בישין שקרו לעם ישראל
בנתיבות האמונה - מרקוביץ,צבי פרקי אמונה ומושגי היהדות מפורשים על רקע חיינו קונים ספרים ראשון ושני
הבית השלישי המרפרף - יגנס יערי,חוה האמנם עם ישראל אנו? שני ספרים ב קניית ספרים משומשים אחד, שתי פנים מנוגדות של ישראל. שפע הגיגים אקלקטיים מלווים בציטטות
כשהאוהבים הם גם ידידים - שיין,מרל מן הכריכה האחורית: " קונים ספרים מתנה שאוהבים קונים לידידים וידידים קונים לאוהבים..."לעברית: פועה הרשלג. רכילות על אהבה
מתבגרים בישראל - פלום,חנוך (ע) היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים רקע סוציולוגי, תהליכי משפחה, הורים בית קניית ספרים משומשים ולמידה, לקראת בגרות, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר. ועוד.
ניהול משרד - מנינג,מרילין. הדוק,פטרישי מדריך לתפוקה וליעילות קונים ספרים תרגילים מאנגלית: דורית רוגובוי
פולחני כשף - פראצ'ט,טרי סדרת עולם הדיסק קניית ספרים משומשים שלישי. מדע בדיוני מאנגלית: נורית שרעבי ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים